នឹងចូលរួមការបោះជំរុំពិភពលោក នៅផាតាយ៉ា ប្រទេសថៃ

ខ្ញុំនឹងចូលរួមការបោះជំរុំពិភពលោក នៅផាតាយ៉ា ប្រទេសថៃចាប់ពី ថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ដល់ ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១នេះ។ សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗ ល្អៗ ការកំសាន្ត ការប្រកួតប្រជែង និង អ្វីជាច្រើនទៀត។ ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀត នឹងមានការជួបជុំមិត្តភក្ដិបរទេសរាប់ពាន់នាក់ មកពី កូរ៉េ ថៃ ឡាវ វៀតណាម និង បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀត ដែលនឹងចូលរួមកម្មវិធីនេះដែរ។ មិនទាន់បានទៅផង មានអារម្មណ៍រំភើបមុនទៅហើយខ្ញុំ៕


2 comments
  1. Cheata Seng said:

    You are attending IYF from 24 Jan to 31 Feb 2011? Is it right, that Feb end in 31?

  2. It’s difficult to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about!
    Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: