សរុប​ចំនួន​ចូល​ទស្សនា​ប្រចាំ​ខែ​នីមួយ​ៗ​នៃ​ឆ្នាំ​២០០៧ – ២០១១

ចំនួន​ដង​សរុប​នៃ​ការ​បើក​មើល​ប្លក់​របស់​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ ២០១០​នេះ​គឺ​មាន​ចំនួន​២ ៧៩២​ដង ឬ​ដែល​អាច​និយាយ​ថា​ជា​មធ្យម​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​មាន​អ្នក​ចុច​ចូល​អាន​ចំនួន​​ ៨ដង។ ថ្វី​បើ​ឃើញ​ថា​មាន​ចំនួន​ចូល​មើល​​មានចំនួនតិចតួចក្ដី ក៏ខ្ញុំនៅតែមាន ការសប្បាយរីករាយ ព្រោះថាបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ២០០៩ ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា មានការកើនឡើងបួនដង។

ម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញថា រយៈពេលត្រឹមតែកន្លះខែដើមឆ្នាំ២០១១ ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា មានចំនួន ២០៤ដង ស្មើនឹងរយៈ១ខែ នៃឆ្នាំ២០១០ ឬ​ដែល​អាច​និយាយ​ថា​ជា​មធ្យម​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​មាន​អ្នក​ចុច​ចូល​អាន​ចំនួន​​ ១៤ដង។ សូមអរគុណជាពន្លឹក ដល់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អានប្លករបស់ខ្ញុំ៕


តារាងសង្ខេបនៃចំនួន​អ្នក​ទស្សនា​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ ២០០៧  ដល់ ឆ្នាំ​២០១១

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: