កំប្លែង៖ ត្រូវរង្វាន់

គ្រួសារមួយពីរនាក់ប្ដីប្រពន្ធនោះ ក្រ មហាក្រ ជំពាក់លុយគេ រកអង្ករច្រកឆ្នាំគ្មានទេ។ ដល់លំបាកខ្លាំងពេកទៅ ក៏នឹករកកលសម្លាប់ខ្លួនទាំងពីរនាក់។ គិតស្រេចហើយ ក៏បបួលគ្នាទៅទិញថ្នាំកណ្ដុរ លុយទិញបានតែមួយកញ្ចប់។ មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច បើរំលែកចែកគ្នាម្នាក់កន្លះកញ្ចប់ខ្លាចវាមិនងាប់ តែសម្រេចថាចែកគ្នាម្នាក់កន្លះកញ្ចប់ចុះព្រោះវាអស់ជម្រើសហើយ ហែកកញ្ចប់ថ្នាំ ត្រូវរង្វាន់បានថ្នាំមួយកញ្ចប់ទៀត… ហេងពួកគាត់មែន

រឿងរង្វាន់ហ្នឹង ឮគេនិយាយថាដូងក៏មានរង្វាន់ដែរ។ ផឹកទឹកដូងរួច កុំភ្លេចមើលកូដដូង… មានរង្វាន់ម៉ូតូហ្វីណូអីឯណាទៀតហ្ន៎

មួយវិញទៀត ខ្ញុំឮគេថា លៀសហាលឥឡូវក៏មានរង្វាន់ដែរ ។ ពិសារហើយ កុំចោលសំបក សូមសរសេរឈ្មោះ និងអាស័យដ្ឋាន ដាក់ក្នុងសំបក រួចយកទៅចោលនៅក្នុងធុងសំរាម!!! ហ៎ាហ៎ា …

 

មេសា

Advertisements
1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: