ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានអ្នកលឿង ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ ខាងមុខ

ស្ពានដ៏វែងមួយឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់នៅតំបន់អ្នកលឿង នឹងត្រូវបើកការដ្ឋានសាងសង់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ ខាងមុខនេះហើយ។ ស្ពាននេះគ្រោងនឹងចំណាយប្រាក់សាងសង់ប្រមាណ ១៣០លានដុល្លាអាមេរិច។ ដូច្នេះ នៅថ្ងៃខាងមុខ ខ្ញុំអាចទៅលេងស្រុកកំណើតបានលឿនជាង ដោយពុំចាំបាច់រង់ចាំឆ្លងសាឡាងយូរដូចមុនទៀតទេ។ នេះជាដំណឹងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំ…៕


Advertisements
1 comment
  1. Cheata Seng said:

    Still, you need to wait for 4 years to pass this nice bridge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: