តើអ្វីជាកាដូដ៏សមគួរ សម្រាប់ជូនអ្នកជាទីស្រលាញ់នៅថ្ងៃ Valentine’s Day???

តើអ្នកធុញទ្រាន់ដែរឬទេនៅថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រលាញ់ជូនតែផ្កា និងតុក្កតា!!! ហេតុអ្វីមិនផ្លាស់ប្តូរទៅជា i-phone 4 ពណ៌ផ្កាឈូកវិញ??? តម្លៃត្រឹមតែជាង ពីរពាន់ ផោន តែប៉ុណ្ណោះ… ហ៎ាហ៎ា…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: