ខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរ

ឪពុកហៅកូនប្រុសមកឈរចំពីមុខខ្លួន ហើយសួរដោយក្តៅក្រហាយ ៖

– បកស្រាយឱ្យប៉ាស្តាប់មកមើល ហេតុម៉េចខែនេះមេរៀនអីក៏បាន១ពិន្ទុ ឬយ៉ាងច្រើន២ពិន្ទុអ៊ីចឹង?

កូនប្រុសជើងល្អអេះក្បាលបណ្តើរនិយាយបណ្តើរ ៖

– ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប៉ា។ តាមខ្ញុំយល់ប្រហែលសាលាត្រូវការប្រមូលពិន្ទុនាំចេញទៅលក់នៅបរទេស បានជាខ្វះខាតសម្រាប់ផ្តល់ឱ្យសិស្សអ៊ីចឹង។

??????

Advertisements
1 comment
  1. Everything is very open with a very clear clarification of the challenges.
    It was definitely informative. Your site is extremely helpful.
    Thank you for sharing!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: