ស្គាល់យូរជាង

បងប្អូនប្រុសពីរនាក់លួចមើលម្តាយធ្វើនំ នៅផ្ទះបាយ។

អាបងប្រាប់អាប្អូន ៖
– ឯងទៅសុំនំពីរមក៍, ចែកឱ្យយើងមួយផង !
អាប្អូនគ្រវីក្បាល ៖
– បងឯងទៅសុំគាត់ខ្លួនឯងទៅប្រហែលបានការជាងខ្ញុំ ព្រោះបងឯងស្គាល់ម៉ែយូរជាងខ្ញុំ។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: