សំណាងមែន

ស្ត្រីពីរនាក់និយាយគ្នា ៖

– អាឆ្លូញមានសំណាងណាស់ វាបង្ហោះម៉ូតូដួលបាក់ជើងចំខាងមុខមន្ទីរពេទ្យ ហេតុនេះបាក់ជើងភ្លាម បានចូលពេទ្យភ្លាម ឪពុកម្តាយមិនបាច់ពិបាកច្រើន។

– សំណាងប៉ុណ្ណឹងនៅចាញ់អាមួយក្បែរផ្ទះខ្ញុំ នៅឡើយ…

– អានោះបង្ហោះម៉ូតូបាក់ជើងដែរឬ ?

– មិនមែនបង្ហោះម៉ូតូទេ គឺប្រណាំងម៉ូតូ។ ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រត្រឡប់ពីស៊ីផឹកវិញ វាប្រណាំងម៉ូតូ ជាមួយពួកម៉ាកជ្រុលទៅបុកបង្គោលភ្លើងបាក់.កស្លាប់ ចំកន្លែងលក់ក្តារមឈូស ។ ហេតុនេះម៉ែឪវាមក ដល់កន្លែងគ្រោះថ្នាក់ភ្លាម វាបានចូលដេកក្នុងមឈូស យ៉ាងស្រួលតែម្តង ។

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: