ស្រាក្រហមរូបប្រពន្ធឈរច្រត់ចង្កេះ

បុរសប្រមឹកម្នាក់ប្រាប់មិត្តរបស់ខ្លួន ដែលយប់ម្សិលមិញផឹកជាមួយគ្នា ៖

– គិតទៅស្រាសញ្ញាកីឡាកាសឈរច្រត់ចង្កេះខ្លាំងមែន។ យប់ម្សិលមិញចេញពីកន្លែងផឹកទៅ ខ្ញុំទៅដល់ ផ្ទះម៉ោង១រំលងអធ្រាត្រ តែរហូតដល់ភ្លឺឡើងម៉ោង៨ព្រឹក ទៅហើយនៅមិនទាន់ស្វាងទៀត ។

– មូលហេតុក្រស្វាងមិនមែនមកពីស្រាកីឡាកាសច្រត់ចង្កេះខ្លាំងទេ…

– ចុះមកពីស្អី ?

– គឺមកពីទៅដល់ផ្ទះមិនជួបប្រពន្ធច្រត់ចង្កេះហ្នឹងណា៎ ។ ស្រាកីឡាកាសច្រត់ចង្កេះ ខ្លាំងប៉ុនណាក៏ដោយ ឱ្យតែជួបប្រពន្ធច្រត់ចង្កេះស្វាងភ្លាម ។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: