និយាយរឿងកំប្លែង ឲ្យខ្លួនឯងស្ដាប់

បុរសស្រវឹងស្រាម្នាក់ដើរបណ្តើរសើចបណ្តើរ រួចជួនកាលលើកដៃបក់ៗ ដូចចង់បញ្ឈប់អ្វីមួយ ។ ឃើញ ចម្លែកពេក អ្នកដំណើរសួរ ៖

– បងឯងសើចស្អីហ្នឹង?

– ខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងកំប្លែងឱ្យខ្លួនឯង ស្តាប់ហ្នឹងណា៎ ។

– ចុះហេតុម៉េចលើកដៃបក់ៗ?

– ខ្ញុំលើកដៃបក់ៗ ដើម្បីបញ្ឈប់ ព្រោះមានរឿងខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ស្តាប់ហើយ ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: