សំរាប់ឱកាសផ្សេង

នារីម្នាក់ប្រឡងចូលក្រុមចំរៀងអូប៉េរ៉ា, ពេលនាងស្រែកច្រៀងសាកល្បងឱ្យមេប្រយោគស្តាប់ ពួកមេ ប្រយោគខ្ទប់ត្រចៀកគ្រប់គ្នា ។ ច្រៀងចប់នាងសួរមេប្រយោគ ៖

– ម៉េចដែរ, សំឡេងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹង ថ្ងៃក្រោយ ប្រើការបានទេ? លោកមេប្រយោគម្នាក់ដកដង្ហើមធំ ៖

– បាន ! តែសំរាប់ឱកាសផ្សេង ។

– ឱកាសស្អី?

– ឱកាសស្រែកប្រកាសអាសន្នភ្លើងឆេះផ្ទះ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: