ទើបតែសង្កេតឃើញ

ស្ត្រីជាប្រពន្ធម្នាក់ដែលមួយថ្ងៃៗនិយាយមិនចេះហត់ ពេលមួយកំពុងនិយាយប៉ោចៗ ស្រាប់តែឃើញប្តីចេះ តែមើលមុខខ្លួន ព្រមទាំងសើចញឹមៗផង ។ ស្ត្រីនោះនឹកអៀនខ្លួន ក៏សួរ ៖

-ម៉េចបងឯងចេះតែមើលមុខខ្ញុំអ៊ីចឹង ?

-ព្រោះបងទើបតែសង្កេតឃើញថា បើអូនបិទមាត់នៅស្ងៀម គឺទម្រង់មុខអូនស្អាតណាស់, ស្អាតទាល់ តែមែនទែន ។

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: