មានបទពិសោធន៍ខាងលក់

បុរសម្នាក់ទៅសុំការងារធ្វើនៅអគារលក់ទំនិញមួយ នាយកអគារសួរ ៖
-ប្អូនមានបទពិសោធន៍លក់ដូរទេ ?
-ខ្ញុំមានច្រើនណាស់, ហេតុនេះទើបខ្ញុំមានលុយចាយដល់សព្វថ្ងៃ ។
-ធ្លាប់លក់ដូរស្អីខ្លះ ?
-ពេលចាក់ល្បែងខ្ញុំលក់ឡានផ្ទាល់ខ្លួន បន្ទាប់មកលក់ផ្ទះ រួចជាបន្តបន្ទាប់លក់ម៉ូតូ ហ្គីតា លក់ ខោអាវថ្លៃៗរបស់ប្រពន្ធ។
បើកុំតែពូកែលក់ដូរអ៊ីចឹង ម៉្លេះខ្ញុំដាច់ពោះស្លាប់បាត់ទៅហើយ ។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: