ទីក្រុងស្អាតចាប់ផ្ដើមពីអ្នក

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញ យើងមានការរីកចំរើនយ៉ាងខ្លាំង យើងឃើញមានអាហារដ្ឋាន ភោជនីដ្ឋាន និង កន្លែងលក់អីញ៉ាំនៅតាមដងផ្លូវជាច្រើនដែលមិនបានវិចខ្ចប់
កាកសំនល់ទុកដាក់អោយបាន ត្រឹមត្រូវនោះទេដែលធ្វើអោយបាត់បង់សោភ័ណ្ឌភាពទីក្រុងយើង។
យើងគួរតែជួយគ្នាក្នុងការរក្សា និងសំអាតទីក្រុងយើង អោយបានស្អាតផង ដោយខ្ញុំបានដឹងថា“ទីក្រុងស្អាតចាប់ផ្ដើមពីអ្នក”( Let’s Do It) ប្រព្រឹត្តិ ទៅនៅថ្ងៃទី ២៣ មេសា ដោយនឹងមានអ្នកចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តពីនិស្សិតនិងមហាជនជាច្រើន។ នេះជាការអះអាងរបស់តំណាងក្រុមការងារនែគម្រោង Let’s Do It។

មិនត្រូវយកសំរាមទៅចោលពាសវាលពាសកាលនោះទេ ត្រូវយកទៅចោលនៅក្នុងធុងសំរាមណា!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: