ទំនាញផែនដី

លោកប្រធានពុំដឹងមួម៉ៅរឿងអីនៅឯណា ពេលមកដល់ប៊ុយរ៉ូឃើញមានក្រដាសពីរបីសន្លឹក នៅលើឥដ្ឋក៏ស្រែកឡូឡាដាក់អ្នកបោសសំអាត៖

-បោសច្រាសយ៉ាងម៉េចហ្នឹង ? ម៉េចមានក្រដាសលើឥដ្ឋ ?
អ្នកបោសសំអាតមិនសប្បាយចិត្តឫកច្រងេងច្រងាងរបស់លោកប្រធានក៏ឆ្លើយវិញ ៖
-ពេលបោសច្រាសព្រឹកមិញខ្ញុំដាក់វាលើតុទាំងអស់…
គ្នាមិនទាន់និយាយចប់ផង លោកប្រធានគំហកកាត់៖
-បើព្រឹកមិញវានៅលើតុ ហេតុម៉េចពេលនេះវានៅលើឥដ្ឋ ?
-មកពីទំនាញផែនដីទាញវាចុះក្រោម ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: