សួរម៉ែឯងទៅ

កូនស្រីរៀនថ្នាក់ទីបី ស្រែកហៅឪពុក៖

-ប៉ាជួយធ្វើចំណោទឱ្យខ្ញុំផង សាំញ៉ាំពិបាកគិតណាស់។

-ចំណោទសួរថាម៉េច ?

-លោកគ្រូសរសេរថា បុរសម្នាក់ស៊ីឈ្នួលគេបានមួយថ្ងៃ៥.០០០រៀល តែប្រពន្ធចាយអស់ ៦.៣០០រៀល…

-អូ ចំណោទរបៀបហ្នឹងសួរម៉ែកូនឯងទៅ ម៉ែកូនឯងជាអ្នកឯកទេសខាងចំណោទបែបនេះ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: