កាត់សម្លៀកបំពាក់

-ឮកូនប្រុសខ្ញុំថាវាកាត់ខោអាវមួយកំប្លេ នៅហាងរបស់លោក តែបីឆ្នាំហើយមិនទាន់សងលុយ មែនទេ?
-ត្រូវមែន! លោកមកសងលុយថ្លៃខោអាវជំនួសកូនលោកឬ?
-អត់ទេ ខ្ញុំចង់មកកាត់មួយកំផ្លេដោយមិនបាច់សងលុយភ្លាមៗដូចកូនខ្ញុំដែរ ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: