ប្រគល់ឱ្យវិញ

បុរសម្នាក់សួរមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជាប្រធានអង្គភាពមួយ ៖

-នែ បង! ឮថាបងឯងលើកកូនក្រមុំរៀបការឱ្យអាប្រធានគណនេយ្យនៅអង្គភាពបងឯង មែនទេ?

-ត្រូវហើយ!

-ម៉េចបែបនេះទៅកើត? ក្រែងបងឯងធ្លាប់និយាយថា អាម្នាក់ហ្នឹងកឹបកេងប្រាក់តែញយ ហើយបងឯងស្អប់វាបំផុតនោះអី?

-ដោយហេតុវាឧស្សាហ៍កឹបកែងប្រាក់អង្គភាព ទើបខ្ញុំលើកកូនឱ្យវា ព្រោះប្រាក់ទាំងនោះ ពេលកឹបកេងបាន វាមុខជាប្រគល់ឱ្យកូនស្រីខ្ញុំទាំងអស់ប្រគល់ឱ្យកូនស្រីខ្ញុំ ដូចប្រគល់ឱ្យខ្ញុំ វិញដែរតើ ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: