សំណាងណាស់

បុរសម្នាក់ទើបតែបានក្រុមហ៊ុនធំមួយទទួលឱ្យចូលធ្វើការក្នុងនាម ជំនួយការប្រធាន ការិយាល័យគណនេយ្យ ។ ថ្ងៃធ្វើការដំបូង បុរសនោះទូរស័ព្ទទៅផ្នែកចុងភៅ តែច្រឡំលេខ បែរជាចូលទូរស័ព្ទលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទៅវិញ ៖

-រំបល់យក៍ ហៅយូរណាស់ហើយ ទើបតែលើកទូរស័ព្ទ ។ ឆុងកាហ្វេឱ្យខ្ញុំមួយកែវមក៍ លឿនឡើង!

-ច្រឡំលេខហើយ! លោកដឹងខ្លួនកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាទេ?

-អត់ទេ!

-អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន! បុរសនោះស្លាំងមុខ តែប្រញាប់នឹកឃើញសួរវិញ ៖

-ចុះលោកដឹងខ្លួនកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាទេ?

-អត់ទេ!

-ល្អណាស់ ដែលលោកមិនដឹង! ថាហើយ គេប្រញាប់បិទទូរស័ព្ទភ្លាម ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: