សំឡឹងឆ្ងាយ

អ្នកជំងឺត្អូញត្អែរពីជំងឺរបស់ខ្លួនប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត ៖

-ភ្នែកខ្ញុំធ្វើទុក្ខខ្លាំងណាស់ មើលរបស់ឆ្ងាយមិនឃើញទេ ។

-បើអ៊ីចឹងលោកសំឡឹងតាមដៃខ្ញុំចង្អុល ហើយឆ្លើយមកមើល ស្អីមូលៗនៅលើមេឃ?

-ព្រះអាទិត្យ!

-អាចមើលឃើញព្រះអាទិត្យប៉ុណ្ណឹងហើយ លោកចង់សំឡឹងឆ្ងាយដល់ណាទៀត?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: