របៀបធ្វើឱ្យថ្ម Laptop ប្រើបានយូរ និង មិនងាយខូច

ប្រសិនយើងចេះវិធីថែទាំថ្ម Laptop ខ្លះៗ វាមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យ Laptop របស់អ្នកកាន់ថ្មបានយូរទេ ថែមទាំងធ្វើមិន ឱ្យវាងាយឆាប់ខូចថ្មទៀតផង ។

១. ដំបូងយើងអាចធ្វើការ Defrag ដើម្បីឱ្យ Hard Drive ដើម្បីឱ្យវាធ្វើការតម្រៀប File ដែលនៅកន្លែងផ្សេងគ្នា​ទៅតាម Block និង តាមប្រភេទ File ដែលស្ថិតនៅក្នុង Sector នីមួយៗនៅក្នុង Hard Drive ហើយនៅពេល​ដែល​យើងធ្វើការ Search រកអ្វីមួយវាធ្វើលឿន ដូចនេះវាទាមទារ ថាមពលថ្មតិចដើម្បីដំណើរការលើ Hard Drive នេះ ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការ Defrag សូមដោត Plug Adapter ដើម្បីកុំឱ្យវាទាញថាមពល ពីថ្មខ្លាំងនាំឱ្យខូចឆាប់ ។

២. កុំដាក់ឱ្យមានកម្មវិធី Run នៅលើ Background ច្រើនពេកដូចជា Wallpaper ដែលមានចលនា វានាំឱ្យមាន​ដំណើរ​ការ CPU ខ្លាំង នេះក៏ជាចំនុចមួយដែលធ្វើឱ្យ ការប្រើប្រាស់ថ្មបានរយៈពេលយូរដែរ ។

៣. កាត់បន្ថយការដោតជាមួយ External Hard Drive, USB និង Mouse USB វាធ្វើឱ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្ម​ខ្លាំង ព្រោះនៅពេលដែលយើងដោតវា វាត្រូវការថាមពលមួយចំនួនដើម្បីឱ្យវាអាចដំណើរការវាបាន

៤. គួរតែដាក់ RAM ឱ្យគ្រប់ចំនួន ចៀសវាង ឱ្យវាដំណើរការលើ Virtual Ram  វានាំឱ្យ Hard Drive ដំណើរការ​ខ្លាំងដែរ ។

៥. គួរតែដំណើរការកម្មវិធីលើ Hard Drive ជាជាងដំណើរការលើ CD ឬ DVD ROM ព្រោះវាធ្វើឱ្យដំណើរការ CPU កាន់តែខ្លាំង ដោយសារវា Device ផ្សេងទៀត ។ ម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើង ធ្វើការ Set Up Window យើងគួរតែធ្វើការដំឡើងតាម Flash ព្រោះវាចំណាយថាមពលថ្មតិចជាងយើងប្រើ CD-ROM ។ ប៉ុន្តែជាការល្អ​នៅពេលដែលត្រូវការ Plug Adapter នៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយ CD-ROM ។

៦. Multi Task ៖ យើងគួរតែដំណើរការ កម្មវិធីដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើចៀសវាង បើកកម្មវិធីច្រើនហើយមិនប្រើវា ធ្វើឱ្យ CPU ដំណើរការខ្លាំង ហើយអស់ RAM ថែមទៀតផង ។

៧. ពេលដែលអ្នក Copy ទិន្នន័យ លោកអ្នកអាចបិទ Screen Laptop របស់អ្នក ដើម្បីកុំឱ្យវាយកថាមពល​មក​ប្រើ​លើ Screen ដែលយើងមិនបានប្រើវា ឬ ក៏អាច Manage Power Option គឺមានន័យថានៅពេលដែល​យើង​មិន​ប្រើ រយៈពេល ៥ នាទីឱ្យ Brightness របស់វាមិនសូវភ្លឺ ធ្វើដូចនេះវាអាចធ្វើឱ្យថ្មរបស់ យើងប្រើបានយូរ ។

៨. ប្រើ Hibernate កុំប្រើ Standby (ឬ Sleep) ៖ យើងមិនគួរប្រើការ Standby Laptop ដើម្បី Resume ពេលដែលអ្នកទុកវាចោលនេះទេ អ្នកគួរតែ Hibernate ព្រោះវាអាចបិទដំណើរការ Hardware មួយចំនួនធំ ។

អត្ថបទដើម៖ ទស្សនាវដ្ដី អាន

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: